Of Counsel, Radca Prawny

Dr Wioleta Baranowska-Zając

Of Counsel, Radca Prawny

Wioleta zajmuje się prawem farmaceutycznym, handlowym oraz prawem zamówień publicznych, doradza także w zakresie postępowań sądowych.

Wioleta jest radcą prawnym oraz doktorem nauk prawnych.

Wioleta jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych Ubezpieczenia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i Polish-British School of Insurance oraz studiów podyplomowych Fundusze Unii Europejskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Wioleta jest autorką publikacji naukowych oraz referatów konferencyjnych, w tym na konferencjach naukowych za granicą. W trakcie studiów otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Była członkiem Koła Naukowego Prawa Europejskiego oraz Koła Naukowego Prawa Sportowego. Do zespołu kancelarii dołączyła w 2015 roku.

Posługuje się biegle językiem polskim i angielskim. Zna również język rosyjski i niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie