Of Counsel, Adwokat

Dr Marta Urbańska-Arendt

Of Counsel, Adwokat

Marta specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji (antymonopolowym), prawie nieuczciwej konkurencji, handlowym i korporacyjnym, zagadnieniach ochrony konsumentów oraz sprawach procesowych.

Marta jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowała także na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W 2003 roku ukończyła nadto dwuletni kurs Prawo Niemieckie dla Studentów Polskich – Specjalistyczne Przygotowanie Językowe dla Prawników, zaś w 2005 roku – Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 2018 r. obroniła pracę doktorską poświęconą problematyce efektywnego stosowania przepisów polskiego krajowego prawa ochrony konkurencji wobec zagranicznych przedsiębiorców.

Aplikację adwokacką Marta rozpoczęła w 2003 r., przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, w kancelarii specjalizującej się w prawie konkurencji.  Od 2007 r. prowadziła własną kancelarię adwokacką. Doświadczenie zdobywała także w ramach stażu w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji, pracując jako członek zespołów prowadzących postępowania w sprawie naruszenia unijnych reguł konkurencji. W latach 2017 – 2019 pracowała też w urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie prowadziła postępowania dotyczące nadużywania pozycji dominującej oraz porozumień ograniczających konkurencję. Następnie współpracowała z uznanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie jako Senior Associate. Do zespołu kancelarii Cieślak Klimkowski dołączyła w lutym 2023 r.

Marta od blisko dwudziestu lat doradza klientom biznesowym z różnych branż – m. in. Life Sciences i FMCG, medialnej, petrochemicznej, budowalnej. Wspiera klientów w tworzeniu i negocjowaniu umów dystrybucyjnych oraz transakcjach M&A. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma praktyczne doświadczenie w zakresie przeszukań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarówno z perspektywy tego organu, jaki pełnomocnika. Jest autorką licznych opinii prawnych dotyczących zgodności zamierzonych działań rynkowych z prawem „antymonopolowym”. Jest również współautorką opracowania nt. polskiego prawa antymonopolowego: Chapter-Poland Chambers Cartels 2022 Global Practice Guide.

Jej doświadczenie obejmuje także prowadzenie szkoleń dla osób zarządzających oraz pracowników przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa antymonopolowego oraz nieuczciwej konkurencji.

W trakcie swojej aktywności zawodowej Marta w szczególności:

  • doradzała polskiemu przedsiębiorcy w postępowaniu przed Komisją Europejską dotyczącym kartelu na rynku kauczuku,
  • doradzała przy tworzeniu strategii dystrybucyjnych dla ogólnopolskiej sieci stacji paliw oraz dla ogólnopolskiej sieci aptek,
  • reprezentowała przedsiębiorców w kilkuset postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.

Marta posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie