Partner, Radca prawny
Marcin zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego.

Marcin jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest również absolwentem rachunkowości i zarządzania finansami na tej samej Uczelni. Część programu studiów odbył na Uniwersytecie w Saragossie w Hiszpanii.

W trakcie aplikacji zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach radcowskich zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych oraz w Zespole Radców Prawnych uczelni publicznej. Obecnie specjalizuje się sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu windykacji należności i postępowania egzekucyjnego.

Posługuje się biegle językiem polskim i angielskim. Zna również język hiszpański w stopniu komunikatywnym.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie