Partner, Radca Prawny
Jacek jest specjalistą w zakresie spraw podatkowych, kontaktów handlowych i spraw procesowych.

Jacek jest radcą prawnym. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Odbył kurs Międzynarodowego Prawa Gospodarczego i Handlowego prowadzony wspólnie przez Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Jacek rozpoczął swoją karierę zawodową w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku. Później, począwszy od 2004 roku przez kilka lat pracował w Ministerstwie Finansów. Następnie, pracował w kilku firmach polskich i międzynarodowych, między innymi w spółkach z grupy Foxconn i Leiber. W 2010 roku założył wspólnie z Beatą Cieślak własną kancelarię — Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni.

W czasie swojej kariery zawodowej Jacek świadczył usługi prawne na rzecz firm krajowych i międzynarodowych w zakresie spraw podatkowych, handlowych i rozwiązywania sporów sądowych. Jego główne osiągnięcia obejmują:

  • doradzanie niemieckim i japońskim firmom produkcyjnym w zakresie ich inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
  • pomoc w windykacji należności na kwotę przekraczającą PLN 10.000.000,00,
  • reprezentowanie klientów w ponad 500 sprawach sądowych i egzekucyjnych.

Jacek posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie