Partner, Radca Prawny

Beata specjalizuje się w prawie pracy, prawie farmaceutycznym, prawie nieruchomości, prawie podatkowym oraz prawie kontraktów handlowych.

Beata jest radcą prawnym i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbyła kurs Międzynarodowego Prawa Gospodarczego i Handlowego prowadzony wspólnie przez Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ukończyła również podyplomowe studia podatkowe na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zakresu uwarunkowań prawnych i ekonomicznych procesu budowlanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Beata rozpoczęła karierę zawodową jako prawnik wewnętrzny w firmie Gallaher (obecnie Japan Tobacco) w 2003 roku. W 2004 roku przeniosła się do Departamentu Podatkowego PricewaterhouseCoopers. W 2005 roku dołączyła do zespołu łódzkiej kancelarii Brzezińska Narolski, gdzie kontynuowała praktykę w zakresie postepowań podatkowych, a także zaczęła zajmować się sporami dotyczącymi nieruchomości, prawem pracy, prawem farmaceutycznym oraz umowami handlowymi. W 2010 roku założyła wspólnie z Jackiem Klimkowskim własną kancelarię – CK Partners Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni. Dodatkowo, z uwagi na znajomość prawa podatkowego i farmaceutycznego, świadczyła również usługi prawne na rzecz podmiotów podległych Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Zdrowia.

W czasie swojej kariery zawodowej Beata świadczyła usługi prawne na rzecz firm krajowych i międzynarodowych w zakresie spraw korporacyjnych, pracowniczych, umów handlowych, umów farmaceutycznych, w także sporów dotyczących podatków i nieruchomości. Jej najważniejsze osiągnięcia obejmują:

  • doradzanie spółkom działającym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
  • reprezentowanie klientów w ponad 300 postępowaniach przez sądami administracyjnymi (w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości oraz podatków).

Beata posługuje się biegle językiem polskim i angielskim.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie