Skuteczna ochrona biznesu za… 40 zł?

Ewa Wiśniewska
9.7.24
22.5.24
min read
Skuteczna ochrona biznesu za… 40 zł?

ZA 40 ZŁ MOŻNA PÓJŚĆ NA KAWĘ LUB LUNCH, ALE MOŻNA TEŻ JE WYKORZYSTAĆ NA OCHRONĘ NASZEGO BIZNESU PRZED PROBLEMAMI PODATKOWYMI ORAZ NAŁOŻENIEM KAR FINANSOWYCH.

Interpretacje indywidualne kojarzą się przede wszystkim z postępowaniami podatkowymi. Kiedy pojawią się wątpliwości, jak zakwalifikować dany stan faktyczny, warto wystąpić z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z niezapłaceniem podatku albo uiszczeniem go w niewłaściwej wysokości.

INTERPRETACJE – NIE TYLKO W SPRAWACH PODATKOWYCH

Jednak nie każdy wie, że o interpretację indywidualną można wystąpić również w innych sprawach. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców umożliwia przedsiębiorcom złożenie wniosku o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Mogą to być opłaty stałe, a także też takie, które powinniśmy uiszczać w związku z pewnymi zdarzeniami. Przykładem jest stosunkowo nowy obowiązek pobierania opłat za sprzedaż gotowych dań w jednorazowych opakowaniach, czy opłaty związane z BDO.

JAK UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ?

W uproszczeniu – w każdej sytuacji, kiedy należy uiścić opłatę na rzecz urzędu, można wystąpić z zapytaniem, czy w odpowiedni sposób interpretujemy przepisy. Należy w nim opisać sytuację, która ma już miejsce albo może nastąpić w przyszłości oraz wskazać naszą interpretację przepisów. Natomiast organ administracyjny, który jest odpowiedzialny za pobieranie opłat wynikających z przepisów, co do których mamy wątpliwości, potwierdzi nasze stanowisko lub wskaże nieprawidłowości w naszym rozumieniu przepisów. Uzyskanie takiej interpretacji kosztuje jedynie 40 zł, a może uchronić przedsiębiorstwo przed poważnymi karami finansowymi.

CENNA OCHRONA

Jednak co najważniejsze, gdy zastosujemy się do wydanej interpretacji, nie możemy zostać obciążeni sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowaliśmy się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Pamiętać jednak należy, że dotyczy to tylko podmiotu, który wystąpił o taką interpretację.

Przedsiębiorco, jeżeli masz wątpliwości w zastosowaniu przepisów, które zobowiązują do odprowadzania opłat i chcesz mieć pewność, że postępujesz prawidłowo i nie narażasz się na kary związane z niedopełnieniem obowiązku, złóż odpowiedni wniosek o interpretację indywidualną.

Ewa Wiśniewska, adwokat, Associate w CK Partners